New User ? Register   |   Login     

இடிதெய்வத்தின் பரிசு

Email
விலை: ரூ.180.00

நூலைப் பற்றி

இந்திய, தமிழ்ப் பண்பாட்டுக்கு இணையாக சீனப் பண்பாட்டிலும் சிறார்களின் கற்பனைக்கு ஏற்ற மிகச் சிறந்த எண்ணற்ற தொல்லியல், சாகச, மாயக் கதைகள் உள்ளன. இந்நூல் அவற்றுக்கு ஒரு சிறந்த அறிமுகமாக அமைந்திருக்கிறது.

Copyright © Vijaya Pathippagam. All Rights Reserved.